Source 2

Datganiad William Rees, Awst 1843 (HO 45/454 f415)

Adysgrif

Datganiad William Rees, Casglwr Tollau yn Nhollborth Trefychan

Rhwng un a dau o’r gloch ar fore dydd Sul diwethaf, yr aflonyddwyd arno gan wr yn curo ar ei ddrws yn holi’r ffordd i Bont Llanfallteg, a dywedodd wrtho, a chwedyn yn syth clywodd swn meirch, a daeth tua phump neu ddeg ar hugain o ddynion wedi cuddwisgo, (mewn gwisgoedd gwynion a hancesi lliw ynghlwm wrth eu pennau o dan eu genau) at ei dy a’i gymell drwy fygythiadau, gan anelu ar yr un pryd dri Dryll at ei frest, i ildio ei Lyfrau, a chludwyd hwynt ymaith ganddynt. Yr oedd y Llyfrau yn cynnwys ymhlith cyfrifon eraill, enwau sawl un a wrthododd dalu’r doll wrth y Porth dywededig, ni lwyddodd i adnabod yr un ohonynt, ond yr oedd y person agosaf at ffenestr ei dy ar gefn ceffyl llwyd.

William Rees

« Return to Helyntion Beca (Cymraeg/Welsh)

2. Mae’r casglwr tollau yn disgrifio ymosodiad ar Dollborth Trefychan yn Awst 1843.

  • Pryd y digwyddodd yr ymosodiad ar y dollborth?
  • A ydych yn credu bod hwn yn debygol o fod yn dystiolaeth ddibynadwy? Rhowch eich rhesymau
  • Pam tybiwch bod cefnogwyr Beca eisiau cael gafael ar lyfrau cyfrifon ceidwad y tolldy?
  • Pa bethau sy’n awgrymu bod yr ymosodiad wedi’i drefnu’n dda?
  • Sut y tybiwch y byddai William Rees wedi teimlo yn ystod yr ymosodiad hwn?